Искам да д0бавя тази тема защ0т0 ние сме без татк0 и м0ля всички тези майки к0ит0 са минали през т0ва да сп0делят как са обяснили на децата си каде е баща им..